گالری فرامرزی


گالری فرامرزی

 

گالری فرامرزی در سالهای نخستین دهه شصت شمسی بنیان نهاده شد. در آن زمان شاید تعداد گالری های تهران از انگشتان  یک دست فراتر نمی رفت. از سال هفتاد و هشت که وزارت فرهنگ و ارشاد صدور مجوز فعالیت را برای نگارخانه ها در دستور کار خود قرار داد، گالری فرامرزی فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. علاوه بر فعالیت های نمایشگاهی با برگزاری نشست های هنری  که هر دو هفته یکبار با حضور هنرمندان و منتقدان برپا می شد، جای خود را عرصه هنری تهران باز کرد.

 

از سال هشتاد و سه تا نود دو گالری فرامرزی، به مدت نه سال با تاکید بر فعالیت آموزشی، پژوهشی و نشر مقالات در حوزه تجسمی در جراید و مجلات، با کاهش نسبی فعالیتهای نمایشگاهی مواجه بود.

اکنون با نگاهی نو و بر پایه مشاهدات سالهای اخیر گالری دوباره فعالیت های خود را از سر میگیرد و قصد آن دارد با شروعی دوباره با توجه به جوانان و همراهی با  ایده های نو،  به نمایش آثار آنان در کنار نسل های قبلی بپردازد و سکویی باشد برای نمایش هنر معاصر در ایران و منطقه.