مهتاب علیزاده

311024_2056083922203_1152901033_n2.jpg

مهتاب علیزاده

متولد 1364 تهران

نمایشگاه های گروهی:

- It's normal نمایشگاه عکاسی - ویلا کریوزوم، برلین – تیر 1391

سیرک چریوری -  ویدئو، پرفورمنس، چیدمان به همراه گروه طهران کارناوال - برلین – تیر 1391

روی کاغذ (عکس) بی نام،  نمایشگاه عکاسی - پروژه های پارکینگالری – تهران 1391

روی کاغذ بی نام، نمایشگاه طراحی - پروژه های پارکینگالری – تهران 1390

اولین نمایشگاه سالانه ی هنر دیجیتال تهران، چیدمان تعاملی – گالری محسن- تهران –  1390

ویدئو نگاری سه بعدی،  نمایشگاه هنر دیجیتال صر و صدا– گالری محسن – تهران –  1390

چیدمان صدا و ویدئو، نمایشگاه هنر دیجیتال صر و صدا – گالری محسن– تهران –  1390

    ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01