آبنوس البرزی

abnous1.jpg

آبنوس البرزی

متولد 1360

فارغ التحصیل هنرستان هنرهای زیبا . طراحی گرافیک 1378

فارغ التحصیل رشته کارشناسی عکاسی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز  1384

 

 نمایشگاه های انفرادی:

لاله ها در تاریکی - کافه عکس . تهران . ایران 1382

پنجره ها – کافه عکس – 1383   نگاره های نگارخانه ای – گالری اعتماد – تهران 1381

نمایشگاه های گروهی:

هرفصل یک عکس 1- انجمن بانوان شیدنگار –عکسخانه شهر 1382

هرفصل یک عکس 2- انجمن بانوان شیدنگار – عکسخانه شهر 1383

من اطرا فم را دوست دارم – کاخ نیاوران – تهران 1383

سلف پرتره- گالری باران – تهران 1383

سی سال تنهایی – نیو هال دانشگاه کمبریج  - کمبریج  1386

خانه ایرانی – گالری ماه مهر –تهران -1387

سی سال تنهایی – ایشیا هاوس – لندن 1387

نمایشگاه عکس – گالری اعتماد – تهران 1388

سال نو ایرانی – بریتسش میوزیوم – لندن 1389

روزمرگی- گالری آران  - تهران – 1391

جسته گریخته – گالری فرامرزی – تهران - 1392

 

    ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01