مریم اسکوئی

maryam_-_oskouei1.jpg

مریم اسکوئی

متولد 1358 تهران ، فارغ التحصیل رشته کارشناسی نقاشی دانشگاه تهران

نمایشگاه های گروهی:
جسته و گریخته – گالری فرامرزی، تهران –1392
فستیوال بدرود گوشها – ویلا کریوزوم، برلین –1392
بهانه ها - ویلا کریوزوم، برلین –1392
نمایشگاه های انفرادی:
نمایشگاه خصوصی طراحی لباس، ولنجک – 1387
نمایشگاه خصوصی طراحی لباس، ولنجک – 1386
نمایش پروژه پایانی کارشناسی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران - 1385

ارتباط با هنرمند

    ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01