مریم نیازاده

Untitled-1.jpg

 مریم نیازاده
1360 – تهران
فارغ التحصیل رشته کارشناسی عکاسی دانشگاه هنر تهران

نمایشگاه ها:
خط کشی، تایپو برلین و دیزاین ترانسفر 1387
خط کشی،گالری طراحان آزاد – تهران 1387
تهران - برلین در دست انجام 2007، کارگاه وپروژه تبادلی - گالری طراحان آزاد 1386
تهران - برلین در دست انجام 2007، کارگاه وپروژه تبادلی - مدرسه موقت بارگزاری مجدد تصاویر برلین
افسردگی عمیقتر، نگارخانه تهران 1385
نمایشگاه انفرادی سرخوشی در تهران، گالری آتبین - تهران 1384
برنامه نمایش ویدئو Beams of Blue – گالری آپیجای مدیا، دهلی نو 1383
برنامه نمایش ویدئو Beams of Blue – گالری سالا اونو، رُم 1383
نمایشگاه انفرادی، گالری آتبین – تهران 1382

ارتباط با هنرمند

    ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01