لیلا نصیری

photo_1_(2)kam.jpg

 

لیلا نصیری

. متولد ١٣٥٩،تبريز. فارغ التحصيل رشته پزشكى از دانشگاه علوم پزشكى تهران، سال ١٣٨٥.

شركت در كلاس هاى آموزش نقاشى و طراحى فرامرزى از سال ١٣٧١ تا كنون.

نمايشگاه نقاشى گروهى، خرداد ١٣٨٠، گالرى فرامرزى.

نمايشگاه نقاشى گروهى، آذر ١٣٨٠، گالرى فرامرزى.

نمايشگاه نقاشى گروهى، خرداد ١٣٨٣، گالرى فرامرزى.

نمايشگاه نقاشى انفرادى، دى ١٣٨٣، گالرى فرامرزى.

نمايشگاه نقاشى گروهى، آذر ١٣٩٢، گالرى فرامرزى.

 

ارتباط با هنرمند

    ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01 ATTRAPEREVE_TYRSA01