نمایشگاه نقاشی شمیسا وپریسا طاهر خانی


نمایشگاه نقاشی شمیسا وپریسا طاهر خانی

 

 

 

 

نمایشگاه نقاشیهای پریسا و شمیسا طاهر خانی جمعه 2 آبان الی 11 آبان ساعت 4

الی 9

آدرس میدان ونک خیابان ونک کوچه ارم پلاک 6

 88796809/88791459

 

www.faramarzigallery.com

 

آثار شمیسا طاهرخانی

 

 

حالت و فرم اسب و به تصوير کشيدن اين حيوان نجيب و زيبا موضوع مورد علاقه من بوده و يکی از مواردی است که همواره در نقاشی ها و آثار خود بدان می پردازم.

برداشت تصويری از نگاره های ايرانی که همواره سرمشق و الگوی بسیاری از آثار هنری بوده، در اين نقاشی ها نيز سعی شده است اشاره ای به جايگاه اسطوره ای اسب در نگارها شود. تا با برداشت شخصی از اين نگارگری ها آثاری در اين زمينه خلق شود. اين نقاشی ها که با موضوعيت اسب می باشد، نگارگری دوره ی صفوی الهام گرفته شده است. اسب ها با حالت هايی که در نگاره ها وجود دارند، با فرم و رنگ هايی شبيه به آن ها با تکنیک اکرولیک بر روی بوم، ترسيم شده است.

آثار پریسا طاهرخانی

در اين آثار از نشان ها و طلسم ها و نوشته های مربوط به طلسم استفاده شده است.تکنيک کار اکرليک بر روی بوم می باشد و در برخی از نقاط از چاپ لينولئوم و يونوليت سود برده شده است. در انتخاب ترکيب ها و نقوش چاپی از موضوعاتی استفاده شده تا با زندگی روزمره افراد عادی نزديکی بيشتري داشته باشد.

ارتباط برقرار کردن برای مخاطب آسان تر باشد و همانطورکه در نقاشی های مکتب سقاخانه نيز به همين موضوع پرداخته شده است. حالت و فرم اسب و به تصوير کشيدن اين حيوان نجيب و زيبا موضوع مورد علاقه من بوده و يکی از مواری است که همواره در نقاشی ها و آثار خود بدان می پردازم.