روزنامه اعتماد: برهوتي بر بوم‌ها نقش بسته(گالری فرامرزی)


روزنامه اعتماد: برهوتي بر بوم‌ها نقش بسته(گالری فرامرزی)

http://www.etemadnewspaper.ir/Released/93-06-30/151.htm

برهوتي بر بوم‌ها نقش بسته

گالري فرامرزي، نخستين گالري هنري است كه نسبت به خشكسالي در كشور واكنش نشان داده و قصد دارد تا نمايشگاهي را تحت عنوان «برهوت» برگزار كند.

 

در نمايشگاه برهوت كه از چهارم مهر ماه در گالري فرامرزي آغاز خواهد شد و تا 24 مهر ماه در معرض تماشاي عموم خواهد بود، نمايشگاهي كه مي‌كوشد با زبان هنر، بحران كم‌آبي را در كشور يادآور شود و نسبت به اين شرايط حاد اقليمي هشدار دهد. در اين نمايشگاه آثاري از ماركو گريگوريان، ايران درودي، پرويز كلانتري، جلال شباهنگي، علي فرامرزي و مصطفي دشتي به نمايش درخواهد آمد.

 

در نوشته اين نمايشگاه آمده: «برهوتي است دركمين نشسته تا آنچه را باقي است از حيات انساني درربايد. خسبيده بركناره‌هاي هر آبادي و خف كرده بر دورادور هر باغ و زراعتي. تارانده‌شدگان مي‌شناسندش، آرام است و صبور - ولي پيگير. سال‌هايي به اندازه عمق تاريخ - اهالي اين خطه راه مبارزه با آن را مي‌دانستند، آنان نيز صبور بودند و پيگير، با اسلحه‌يي به اندازه يك بيل و كلنگ. راه آوردن پادزهرش را به مدد هوش ذاتي و نيروي زندگي دريافته بودند، از فرسنگ‌هاي دور با هدايتي از لايه‌هاي زيرين زمين آب را و آباداني را به سطح مي‌آوردند و پنجه در پنجه كوير درانداخته و آباداني پيشه كرده بودند، به يكباره اسلحه بر زمين نهادند و تسليم. عميق چاه‌ها چاره‌ساز نشد و سدها هم، از قضا سركه انگبين صفرا فزود و برهوت همچنان به پيش مي‌تازد. هنرمندان اين سرزمين چون بسياري مسائل خطرش را از پيش دريافته بودند و هر يك با ابزار خويش هشدار مي‌دادند. اينك گروهي از نقاشان كه عمري را در به تصويركشيدن اين برهوت طي كرده‌اند، گرد هم آمده‌اند تا يك بار ديگر يادآوري كنند گفته‌هاي‌شان را و البته اين تعداد همه آنان نيستند.