روزنامه شرق/نمایشگاه «شهر پیدا بود» (سعید دهقانی )در گالری فرامرزی


روزنامه شرق/نمایشگاه «شهر پیدا بود» (سعید دهقانی )در گالری فرامرزی

http://www.sharghdaily.ir/News/61025

نمایشگاه «شهر پیدا بود» در گالری فرامرزی

شرق: نمایشگاه عکس‌های سعید دهقانی با عنوان «شهر پیدا بود» از چهارم اردیبهشت در گالری فرامرزی برگزار می‌شود.

سعید دهقانی در مورد این نمایشگاه نوشته است: «تصویر پرهیاهوی تهران امروز، تناسبی با پیشینه روستایی آن ندارد؛ گسستی ژرف با دیرینه‌ای نه‌چندان دور. در انبوه حجم‌ها، رنگ‌ها و اشکال شهر، گم شده و سرگردان به‌دنبال درنگی می‌گردم. می‌خواهم شهرم را ساده و صمیمی، عاری از پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌هایش در گستره‌ای آرام و سیال به تماشا بنشینم، اما این آرزویی بیش نیست... شاید بتوانم آن را در قاب عکس ترسیم کنم! حسی ساده نسبت به شهری پیچیده، مرا کشاند به سمتی که تهران را همچون بوم سپید نقاشی بینگارم که هرکسی بر آن نقطه‌ای، خطی، سطحی و رنگی نهاده. زشت یا زیبا، هرچه هست، تهران این‌گونه ترسیم شده. چنین نگاهی به شهر تهران، مرا بر آن داشت تا با شیوه‌ای متفاوت، به‌دنبال انتقال مفاهیم ذهنی خویش در قالب عکس برآیم. حاصل این دغدغه ذهنی، مجموعه عکس «شهر پیدا بود»شد».

این نمایشگاه از ساعت چهار الی ٩ بعدازظهر چهارم اردیبهشت افتتاح می‌شود و تا ١٦ اردیبهشت به نشانی میدان ونک، خیابان ونک، کوچه ارم، پلاک ٦ ادامه دارد.