«روزن» در گالري فرامرزی


«روزن» در گالري فرامرزی

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2891157

روزنامه شرق 6/11/92

«روزن» در گالري فرامرزی

 

شرق: نمايشگاه نقاشي «روزن» با آثار آمين گرگان محمدي و کيانا رشيدي در چهارم بهمن در گالري فرامرزي افتتاح شد. اين نمايشگاه دربرگيرنده آثاري انتزاعي، با تکنيک هاي مختلف است که در مقدمه بروشور آن آمده است: «آفريده هاي تفکر و تخيل را هيچ نهايتي نيست؛ شايد اگر چشم واقع بين بر اقليم روح بسته نباشد، بتواند انسان سرگشته معاصر را به تعادل و تعاملي موزون برساند؛ آن هم در عصري که نغمه هاي فرهنگي چندصدايي مانند صداهاي گوشخراش و ناموزون به سمع مي رسد.» در ادامه اين مقدمه، اثر انتزاعي همان لايه هاي زيرپوستي ذهن هنرمند در کنار فرم، فضا، رنگ و... معرفي شده است؛ ارثيه اي که از طبيعت و از آنچه ما به مثابه موجودي زيستي با افکار مخاطبمان به اشتراک مي گذاريم. از آنجا که نشانه ها و نمادها در هنر انتزاعي بيش از يک معنا دارد؛ معاني پنهان آنيت نقاش را به گونه هاي متفاوتي مي توان تفسير کرد و به همين دليل است که طلب توصيف و توجيه وجوه متعدد اين دنياي مثالي (انتزاعي)، براي نقاش بسيار سخت است، چراکه جايگاه آن، رخداد آنات و روح هنرمند است، نه خواسته هاي بيننده. اکنون آمين گرگان محمدي و کيانا رشيدي، جست وجو گر نظام فکري خود در گفت وگوي اين دنياي مثالي هستند. نمايشگاه روزن از چهارم تا چهاردهم بهمن همه روزه به جز شنبه ها از ساعت 16 تا 20 در گالري نقاشي فرامرزي به نشاني ميدان ونک، خيابان ونک، کوچه ارم، پلاک 6 برپا شده است.